پروژه نمای هتل بازار بزرگ ایران مال
پروژه نمای مجتمع تجاری اطلس مال
مجتمع تجاری ارگ تجریش
برج های مسکونی شهرک امام رضا
پروژه ستاره آرمان طوس
ساختمان رشد مشهد
پروژه یادمان شهدای هفتم تیر
پروژه کشتیرانی شیان لویزان
پروژه باغ بهشت سعادت آباد